INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWALNOŚCI

PROGRAMU ZARZĄDZANIA MAGAZYNOWANIEM I SPRZEDAŻĄ

powrót do strony poprzedniej


Program zarządzania magazynowaniem i sprzedażą jest aktualnie stosowany w firmach prowadzących handel hurtowy i detaliczny, posiadających nawet 10000 towarów na stanie, a 50000 w cenniku. Jednoczesny dostęp do danych jest możliwy z dowolnej liczby stanowisk komputerowych.


Najnowsza wersja programu ma następujące cechy :

 • obsługuje dowolną ilość magazynów
 • dopuszcza możliwość obsługi różnych kompleksów magazynowych przez różne komputery, przy czym przekazywanie danych pomiędzy komputerami może następować poprzez sieć lub za pomocą dyskietek
 • ma wygodne mechanizmy wyszukiwania towaru w katalogu
 • ma możliwość konstrukcji zamówień na dostawy na podstawie zadanych stanów minimalnych lub na podstawie sprzedaży wybranego okresu
 • ma możliwość automatycznej regulacji cen sprzedaży w zależności od cen zakupu (kilka różnych algorytmów)
 • pozwala na wystawianie faktur / rachunków z wielu punktów sprzedaży jednocześnie
 • obsługuje drukarkę fiskalną
 • wycenia sprzedaż w cenach zakupu metodą średnich ważonych lub FIFO i generuje miesięczny raport o obrotach magazynu w cenach zakupu
 • pozwala na prowadzenie spisu z natury na kilku komputerach jednocześnie i w kilku magazynach równocześnie, bez przerywania sprzedaży; możliwy jest także spis z natury dotyczący wybranego fragmentu magazynu (regału) oraz planowanie harmonogramu spisu ciągłego
 • generuje raporty o zakupach, przesunięciach międzymagazynowych i sprzedaży z dowolnie wybranych przedziałów czasu, przeprowadza analizy rotacji
 • wszystkie generowane raporty mogą być przesyłane do arkuszy kalkulacyjnych
 • dane o wystawionych dokumentach mogą być eksportowane do zbioru przejściowego, z którego mogą być importowane do PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
 • w wypadku pracy pod kontrolą systemu NOVELL zapewnia całkowitą ochronę danych nawet w wypadku przerw w pracy systemu spowodowanych błędami urządzeń lub zanikiem zasilania