INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWALNOŚCI

PROGRAMU OBLICZANIA ZAROBKÓW

powrót do strony poprzedniej


PROGRAM OBLICZANIA ZAROBKÓW jest aktualnie stosowany w firmach zatrudniających do 1000 pracowników.


Najnowsza wersja programu ma następujące cechy :

 • dopuszcza do 100 tytułów dochodu i 100 tytułów potrąceń
 • zapamiętuje do 9 różnych procedur rozliczania kart pracy
 • pozwala na wprowadzanie składników wynagrodzeń poszczególnym pracownikom lub w formie list dla wielu pracowników
 • umożliwia użytkownikowi modyfikowanie sposobów obliczeń
 • oblicza składki na fundusze ubezpieczeń społecznych i przekazuje obliczone dane do Programu Płatnika
 • oblicza zaliczki podatku dochodowego, drukuje informacje PIT-4 i PIT-11, oblicza roczne rozliczenie podatkowe, drukuje kartoteki podatkowe oraz deklaracje PIT-40
 • pozwala na prowadzenie rejestrów potrąceń służących np. prowadzeniu zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej
 • umożliwia drukowanie przelewów wypłat na konta rozliczeniowo-oszczędnościowe pracowników; lub przesyła dyspozycje przelewów do programu obsługi konta Banku Śląskiego (Multi-Cash)
 • oblicza i drukuje rozdzielniki płac, to jest przyporządkowuje wypłacone wynagrodzenia i potrącenia określonym kontom księgowym, zapewniając rozliczanie kosztów według różnych metod, np. wg udziału płac bezpośrednich w stanowiskach kosztów, wg przynależności pracowników do działów i.in.
 • zapamiętuje nieograniczoną ilość zestawień płacowych definiowanych przez samego użytkownika; generator zestawień umożliwia uzyskanie praktycznie każdego zestawienia danych o zarobkach jakie może być przydatne; zestawienia te mogą być przekazane do arkuszy kalkulacyjnych
 • program może przechowywać dane o zarobkach z dowolnej ilości lat zapewniając do nich ciągły dostęp