INFORMACJA O ZAKRESIE STOSOWALNOŚCI

PROGRAMU FINANSOWO – KSIĘGOWEGO

powrót do strony poprzedniej


PROGRAM FINANSOWO-KSIĘGOWY
jest aktualnie stosowany w firmach , których księgi zawierają nawet 4000 dowodów księgowych dla jednego miesiąca. Dostęp do danych jest możliwy z dowolnej liczby stanowisk komputerowych.


Najnowsza wersja programu ma następujące cechy :

 • spełnia warunki ustawy o rachunkowości
 • umożliwia wprowadzanie danych na wielu komputerach i przekazywanie ich do komputera głównego księgowego po zakończeniu okresu obrachunkowego; importuje też dowody dostaw i sprzedaży zapisane w PROGRAMIE ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM I SPRZEDAŻĄ
 • umożliwia użytkownikowi definiowanie dekretacji dowolnej liczby dokumentów; każdy dokument może mieć do 99 pozycji, a każda pozycja może być dekretowana na 9 różnych par kont; po ustaleniu wzorców dekretacji wprowadzanie danych jest łatwe nawet dla pracowników nie mających przeszkolenia w zakresie księgowości
 • umożliwia podział dowodów księgowych na dowolną liczbę rejestrów dowodów; dla każdego rejestru program podaje obroty i salda pozycji rejestru
 • uaktualnia kartotekę stanów i obrotów kont natychmiast po wprowadzeniu, skasowaniu lub modyfikacji dowodu księgowego
 • umożliwia wygodne rozliczanie operacji finansowych z kontrahentami; kartoteka rozrachunków jest uaktualniana natychmiast po wprowadzeniu nowego dowodu księgowego
 • prowadzi kilka niezależnych numeracji dowodów, w tym :
  - numerację w obrębie miesiąca księgowego
  - numerację w obrębie segregatora
  - numerację w obrębie rejestrów dowodów
 • prowadzi rejestry podatku od wartości dodanej
 • automatycznie generuje bilans otwarcia nowego roku księgowego na podstawie bilansu zamknięcia poprzedniego roku
 • umożliwia definiowanie dowolnych sprawozdań opartych na obrotach i saldach kont
 • wszystkie generowane raporty mogą być przesyłane do arkuszy kalkulacyjnych
 • w wypadku pracy pod kontrolą systemu NOVELL zapewnia całkowitą ochronę danych nawet w wypadku przerw w pracy systemu spowodowanych błędami urządzeń lub zanikiem zasilania